Een hond in huis als oplossing tegen de allergieën van uw kind?


Wellicht klinkt het ongeloofwaardig in uw oren en toch… Talloze onderzoeken in de wereld hebben de laatste jaren bewezen dat een hond als huisdier jonge kinderen kan beschermen tegen allergieën als astma, hooikoorts en eczeem.

De strikte hygiëne, die wij ons opleggen in Westerse landen, blijkt eerder schadelijk dan heilzaam. Hoe sterieler de omgeving waarin we leven, hoe meer kansen dat ons immuunsysteem verzwakt en geen weerstand meer kan bieden tegen allerlei aandoeningen. Dit geldt nog meer voor jonge kinderen.

Hond en kind

Volgens Guy Delespesse, Professor aan de Universiteit van Montreal, zou het gebrek aan bacteriën misschien wel de grote boosdoener kunnen zijn. Dit wordt ook bevestigd door een onderzoek afkomstig van de Universiteit van Californië San Francisco. Hieruit blijkt dat de aanwezigheid van bacteriën in onze darmkanaal essentieel is voor de spijsvertering: zij informeren als het ware het immuunsysteem hoe te reageren op vreemde stoffen. Tegenwoordig, en zeker vergeleken met vroeger, is onze bacteriële flora veel armer en minder gediversifieerd door beperkte blootstelling aan nuttige micro-organismen. Met alle gevolgen van dien voor het immuunsysteem van het kind. In deze context is het belangrijk te weten dat micro-organismen die zich in de vacht van een hond hebben genesteld het immuunsysteem van een jong kind juist versterken en hem beschermen tegen astma en virussen, zoals het zogenaamde virus respiratorio sincitial (VRS).

Het onderzoek heeft ook aangetoond dat muizen die de stof van huizen mét honden hebben toegediend gekregen minder of geen allergieën ontwikkeld hebben dan muizen die de stof van huizen zonder honden toegediend hebben gekregen. Dit wijst op het feit dat micro-organismen die uit de hondenvacht afkomstig zijn en die zich in het huiselijke stof hebben gemengd, een remmend effect hebben op het ontstaan van allergieën. Zij landen uiteindelijk in het darmkanaal van kinderen, bewerken hun darmflora en veranderen de immuunreacties zodanig dat ze beter beschermd worden tegen allergieën. Echter, dit werkt alleen in geval van samenwonende honden en kleine kinderen!

muis

Een onderzoek uit Finland onder 397 kinderen (in de leeftijd van 9 weken tot één jaar) heeft laten zien dat kinderen die samen leven met een hond in huis 30% minder oorinfecties ontwikkelen en minder antibiotica gebruiken, vergeleken met kinderen die zonder hond leven.

Concluderend kunnen we vaststellen dat blootstelling aan micro-organismen uit de hondenvacht voor de gezondheid van uw kind allerminst schadelijk hoeft te zijn. Het tegendeel lijkt waar: een hond als huisdier werkt beschermend bij jonge kinderen tegen allerlei vormen van allergieën zoals astma en versterkt hun immuunsysteem.

Een hond als huisgenoot? Dé oplossing bij uitstek in de strijd tegen allergieën!… En dan hebben we het nog niet gehad over de rol die een hond als huisdier kan spelen in de opvoeding van een kind…

Gisèle Bidenbach

One comment on “Een hond in huis als oplossing tegen de allergieën van uw kind?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *